Kyushokombinaatiot ja tajunnan tasoon vaikuttaminen

Teksti: Toni Kauhanen, Kai Arola, Janne Tähtinen | Kuva Marko Simonen

Hermopisteiden aktivointi, käyttö ja soveltaminen yhdistelmissä vaativat harrastajalta paljon harjoittelua. Keskeisimpänä edellytyksenä pisteiden hyödyntämiseen on oman kehon hallinta. Luonnollisten liikeratojen käyttö sekä kehovoiman hyödyntäminen ovat avaimia pisteiden tehokkaaseen aktivointiin. Harjoittelu opettaa myös ”lukemaan” vastustajan liikettä ja aiheutettuja reaktioita sekä näiden kautta ”löytämään” oikean jatkotekniikan. Grandmaster Jack Hoganin (Hogan Karate International) sanoihin ”No wasted motion” piiloutuukin hermopistetekniikoiden yksi suurimmista avaimista. 

Pistekombinaatioita kehitettäessä tai harjoiteltaessa on huomioitava, että eri pisteet reagoivat toistensa kanssa eri lailla (tai aiheuttavat hyökkääjässä eri vaikutuksen). Pisteillä on yhteyksiä toisiinsa ja oikean pisteen käyttö tekniikassa virittää seuraavan pisteen käyttöön. Viritetyllä pisteellä on moninkertainen vaikutus virittämättömään verrattuna. Pisteiden välisiä yhteyksiä voidaan tarkastella sekä perinteisen kiinalaisen lääketieteen (TCM) että modernin länsimaisen lääketieteen (MWM) näkökulmasta. Toisaalta niiden käyttö perustasolla ei vaadi näiden teorioiden tuntemista vaan pelkästään aktiivista harjoittelua. 

Seuraavassa luettelossa on esitetty tajunnan tasot neljään kategoriaan jaoteltuna: 

Taso 4 – Normaali tajunnan taso

Taso 3 – Kehon lamauttaminen tai “Technical Knock-out (TKO)”

Vastustaja on edelleen jalkeilla ja silmät ovat auki, mutta hän ei pysty puolustamaan itseään. Tällä tasolla keho menettää hetkeksi motorisen kykynsä liikkua. Itsepuolustuksen näkökulmasta katsoen tämä on riittävä vaikutus hyökkääjään, koska se antaa mahdollisuuden poistua paikalta. Oikeudelliselta kannalta ajatellen, tämä taso ei ainakaan ylitä hätävarjelun liioittelun tunnusmerkkejä. 

Taso 2 – ”TKO – Knock-out (KO)”

Tämän tasoinen tajunnan muutos on helppo tunnistaa siitä, että yleensä vastustajan jalat potkaisevat tahdosta riippumatta pois alta tai kehon lihakset jäävät jännitykseen. Hyökkääjä menettää kehon motorisen hallinnan väliaikaisesti. Kuitenkin joskus silmät ovat vielä avoinna ja/tai hyökkääjä kuulee mitä ympärillä tapahtuu. Vastustaja näyttää olevan tietoinen paikasta ja ajasta, mutta näin asia ei kuitenkaan välttämättä aina ole. Tämä tasoiset vaikutukset ovat hyvin samankaltaiset kuin tasolla 3, mutta hyökkääjässä on havaittavissa huomattavasti suurempi määrä puutteita lihaksiston motoriikassa eli ohjauskyvyssä. 

Taso 1 – ”Knock-out (KO)

Tämä on taso, joka yleisesti luokitetaan tyrmäykseksi. Tällä tasolla Kyusho-tekniikan vaikutuksesta henkilö vaipuu uneen ja menettää täydellisesti lihasten motorisen ohjauskyvyn. Hyökkääjän silmät ovat yleensä suljettuina. Tämä taso on oikeudellisesti ajatellen hieman kyseenalainen, koska hyökkääjä menettää tajuntansa ja voi kaatuessaan loukkaantua vakavasti tai jopa menehtyä vammoihinsa. 

Vaikutus tajunnan tasoon saadaan aikaan tuottamalla hermopistetekniikoilla riittävästi häiriötietoa keskushermostolle.