GDPR

Kyusho Aiki Jutsu Vantaa Ry – Rekisteriseloste

Kyusho Aiki Jutsu Vantaa Ry:n seloste tietojen käsittelytoimista.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kyusho Aiki Jutsu Vantaa ry
Rekisterinumero: 172.6022

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kai Arola
Sähköposti: kai.arola@kyushoaikijutsuvantaa.fi

3. Rekisterin nimi

Kyusho Aiki Jutsu Vantaa ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin kuvaus

Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon kerätään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän sekä laskutuksen mahdollistamiseksi. Rekisterinpitäjä saa käyttöoikeuden rekisteröityihin tietoihin ja rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT
Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot:

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vyöarvo ja vyön myöntämispäivämäärä.

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

TIETOJEN KÄYTTÖ
Jäsenrekisterin käsittelijä käyttää henkilön henkilötietoja ainoastaan seuran sisäisessä viestintä- ja tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen liittyvissä toimissa. Tietoja ei luovuteta muun ulkopuolisen, kuin Kyushoaikijutsu Intenational -liiton, käyttöön ja tietoja säilytetään rekisterinpitäjän hallinnoimassa tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä.

6. Henkilötietojen tarkistaminen, muokkaaminen ja poistaminen

Jäsenellä on oikeus tarkistaa, muokata ja poistaa tietojaan jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä. Rekisteröitynyt käyttäjä voi pyytää rekisterinpitäjää näyttämään omat tietonsa ja pyytää tietojen muokkausta.

7. Omien tietojen poistaminen

Rekisteröity voi muokata omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojen täydellistä poistoa jäsenyyden päätyttyä. Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kyseessä olevalle kaudelle.